Det blinda Sverige

Roland Huntford

Sverige framstår lätt som en utopi : för mer än ett sekel sedan, drog det sig tillbaka från de traumatiska konflikter som drabbade resten av Europa : det är ekonomiskt gynnat med ett av de mest vittomfattande systemen när det gäller social välfärd : dess atmosfär ter sig kall, objektiv, effektivt och socialt medveten.

Roland Huntfords överblick av landet ger oss en helt annan version. Neutraliteten, objektivitet och korporativ effektivitet är produkter inte beroende på upplysning, anser han, utan en påfunnen osäkerhet och likgiltighet i den svenska karaktären. Långt ifrån beundransvärd, framstår Sverige som det främsta exemplet i den moderna världen, när det gäller samhället, som George Orwell och Aldos Huxley föreställer sig det. Det svenska läget är skarpare totalitärt än det ryska.

Huntford visar hur effektivt Sverige har gjort sig beroende av det socialdemokratiska partiet, som har uppehållit makten, utan betydande avbrott, sedan år 1932. Detta parti har framgångsrikt underminerat svenska riksdagen dess roll och ersatts av en väldig byråkratism som har bidragit till fast pakt mellan fackföreningspåvarna och staten. Han visar också hur svensk historia har gjort svenskarna motsträviga inför avgörande frågor eller att sticka av från den stora massan.

Istället har svenskarna blivit det lydiga och fogliga numret i en stadsplanerares eller socialists dröm. Allt i svenskt liv är anpassat efter utvecklingen av ett effektivt regeringsmaskineri. Till gengäld har svenskarna fått framgång, hygien, social säkerhet och det ovanligt andefattiga nöjet av sexuell frihet.

*

Roland Huntford är skandinavisk korrespondent för tidningen Observer i England och stationerad i Stockholm. Född i Sydafrika år 1927. Han avlade akademisk examen vid Cape Town-universiteten. Han lämnade Sydafrika år 1947 för att studera vid Imperial College och för att slå sig ned i England. Han reste på kontinenten och omväxlade detta med arbete i London. År 1959 tillträdde Roland Huntford en tjänst i FN i Genève och samma år påbörjade han sin journalistiska bana genom sitt samarbete med Spectator, där han refererade från utrikesministrarnas konferens i Genève. Därefter bidrog han med artiklar rörande internationella ämnen. Roland Huntford stannade kvar i FN till år 1961, då han begav sig till Finland som korrespondent för Observer, varefter han flyttade till Stockholm 1963.

Advertisements